Våra tjänster

Oreadus är en verksamhet som specialiserat sig på interrimsledning, förändringsledning och projektledning inom mjukvaruintensiva teknologiföretag med starkt kundfokus. Nyckeln till framgång är mångårig brancherfarenhet i kombination där affärsmässigt perspektiv systematiskt kopplas mot verksamhetens tekniska aspekter.

Kontakter och partnerskap

Oreadus är en verksamhet som specialiserat sig på interrimsledning, förändringsledning och projektledning inom mjukvaruintensiva teknologiföretag med starkt kundfokus. Nyckeln till framgång är mångårig brancherfarenhet i kombination där affärsmässigt perspektiv systematiskt kopplas mot verksamhetens tekniska aspekter.

Change is the only constant' Kanske står er verksamhet inför en större strategisk förändring men ni vet inte hur? Kanske behövs en hjälpande hand? Vi kan!
Behövs en hjälpande hand med projektledning? Ibland är det bara så svårt att få rätt avstamp. Ibland är det svårt att finna stigen som leder till målet.
Låt specialisterna vara specialister! Det är i sig en konst att leverera det som kunde vill ha och det blir ofta väldigt fel när kraven skall specificeras eller när leveransen slutligen skall säkras. Börjar man rätt blir slutet mycket lättare.
Att välja rätt system till rätt processer är en konst. Ibland vet man inte vilken ände man skall börja. Arbetsprocesserna är kanske ineffektiva? Kanske finns det mer att önska av affärssystemen men det saknas resurser?